LLIBRES PUBLICATS


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"T´estimo, mare"

Text: Sónia Marin i Rosa Picola
Edicions Baula / C
ol·lecció Capsa de Contes.
Idioma: catalan

España.
Primera edició: març 2009 / Segona edició: desembre 2009 / 
Tercera edició: 2015
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------